PER FER POLÍTIQUES FEMINISTES

13 DE SETEMBRE
18:00 h

PLE DE L'AJUNTAMENT

de Vilanova i la Geltrú


PRESENTACIÓ MOCIÓ AL PLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ SOBRE LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE LES DONES



Com és ben sabut, el passat juliol es va realitzar en un espai públic de la ciutat un mural dedicat a homenatjar el Grup de Dones amb Memòria, així com també a la “Manifestació de les Galledes”. En aquesta moció nosaltres, l’Associació de Dones La Frontissa, no entrem ni en la seva ubicació dins de la ciutat, ni tampoc en aspectes tècnics o artístics, tot i que són elements que també podrien considerar-se.


De fet, en aquesta moció només interpel•lem al ple a considerar i, especialment, a resoldre la gran mancança que aquest mural presenta com a homenatge a un grup i un esdeveniment específicament femenins. Així, entenent que aquest mural té com a principal voluntat feminitzar el paisatge de la nostra ciutat, reconeixent i recuperant la importància de les dones en la memòria històrica de Vilanova, l’absència de qualsevol menció explícita a aquestes no fa res més que reproduir i reiterar la seva habitual invisibilització.


En aquest cas concret, a més, la presència explícita i ben visible del nom de l’autor del mural i del nom del fotògraf, en detriment de qualsevol menció individual a cap de les dones que participaren en “La manifestació de les galledes” o que han format part del “grup de Dones amb Memòria”, no només silencia a les dones –difuminant a més la seva veu individual sota el nom d’un grup o un esdeveniment-, sinó que alhora reforça la subalternitat de les dones de la ciutat.


Aquesta és la raó per la qual, amb la voluntat de reparar aquest desdeny cap a les dones de la ciutat i, especialment, cap a les protagonistes i receptores d’aquest homenatge, demanem que en el mateix mural apareguin de manera explícita els noms de les seves participants. Som conscients de la inviabilitat d’inscriure el nom de totes aquelles dones que han format part o formen part del Grup de Dones amb Memòria, però sí que creiem possible el reconeixement explícit a aquelles dones que, el 24 de setembre del 1965, alçaren públicament la seva veu contra les autoritats feixistes de la ciutat.


Elles són la Francesca Cabrisses, l’Àngela Soler, l’Emília Soler, la Cèlia Lorenzo, la Roser Cebrià, la Lluïsa Grífoll i la Montserrat Esteve. I és a elles a les que hem de dir: “Gràcies per fer tan poques el que hauríem de fer tantes”, fent nostres les paraules de gratitud que arribaren temps més tard i de manera anònima a casa de la Francesca Cabrisses.


I es per això, que demanem el vostre vot favorable a aquesta moció.



RÈPLICA DAVANT EL VOT EN CONTRA UNÀNIM DEL GOVERN LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ


1. Com a representant de l’Associació de Dones la Frontissa realment em sorprèn la posició del govern, i algunes paraules que no concorden amb els fets

2. Els dies 2 i el 26 d'Agost vam tenir dues reunions amb el regidor d'Equitat en les que vam donar a conèixer aquest el nostre descontent. En cap moment se’ns va dir que ja estigués previst fer res, sinó que ho havien de parlar, i, a mena de justificació, que primer el muralista havia demanat fer un mural, i va sortir el tema de la manifestació i les dones amb memòria després.

3. El 30 d'agost es va enviar la moció aquí presentada a tots els partits polítics que hem considerat implicats en aquest tema


4. Fins avui no hem tingut cap mena de coneixement de que aquesta era una idea que teníeu al cap, tot el contrari. Això fa pensar en 1) falta de transparència 2)Apropiació de discursos no propis. 3) Menyspreu a les entitats, a les dones de la nostra associació i de la ciutadania en general


5. De vegades, el millor és ser sinceres, reconèixer que ens hem equivocat i resoldre els errors. Així és com la gent aprèn, però també com es mostra el respecte cap a la ciutadania


6. Celebrem que les mancances siguin corregides, tot i que pensem que un codi QR no és suficient. Existeix una bretxa digital que afecta a les dones, particularment dones grans. És necessari que els noms de les dones de la manifestació estiguin en el mural, amb una placa. Celebraríem que el proper cop tinguessin més voluntat de treballar amb nosaltres en comptes de veure com es torna a invisibilitzar a les dones en el present. Si els acords ja s’estan complint, seria un reforç votar aquesta moció a favor, en comptes de votar en contra.


7. Fer política feminista no és utilitzar de tant en tant les dones, sinó feminitzar la política. I en la feminització de la política és central el respecte a les dones i a les associacions que les representen. La presa de decisions, la gestió del poder "cedit" per governar-nos, la transparència dels processos, el vincle amb els col•lectius per anar plegades cap a la societat que suposadament totes volem: tot això es feminisme al govern.