Carta a un maltractador

Nova edició.

"Carta a un Maltractador"

2021

XXI edició del concurs

"Carta a un Maltractador"

L’Associació de dones feministes La Frontissa, amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, convoquen aquest concurs vinculat a la commemoració del Dia Internacional contra la violència vers les dones, el 25 de novembre, amb l’objectiu de promoure la sensibilització del jovent davant les Violències Masclistes.

El certamen guardona la millor carta original i inèdita -no premiada en altres concursos- dirigida a un maltractador que presenti com a temàtica central la Violència Masclista.BASES GENERALS

A qui està adreçat?

Amb l’objectiu de promoure la sensibilització del jovent vers les Violències Masclistes al premi pot optar tot l’alumnat d'entre 14 i 18 anys dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú  


Incripció:

Gratuïta

Requisits de participació:

Cada centre educatiu nomenarà una persona docent responsable d’impulsar, assessorar i recollir els treballs presentats. La inscripció dels centres i la designació de la persona responsable de cada un d’ells serà l'encarregada de centralitzar i enviar les cartes en un únic correu a equitat@vilanova.cat abans del 15 de novembre de 2021, a les 12 h, on s'adjuntaran les cartes en arxius Word i hi constaran les següents dades:


Sobre la carta:

L’extensió de la carta no excedirà de dues pàgines escrites en Word lletra mida 12, tipus Times New Roman, Arial o similar, amb interlínies tipus senzill. Cada autor/a podrà presentar únicament a concurs un treball. Aquesta serà presentada en format word per la persona responsable del centre escolar al correu equitat@vilanova.cat


Sobre la presentació de les obres:

Les persones concursants només poden presentar un únic treball per convocatòria, fet que no exclou la seva participació en altres edicions del mateix concurs. 


Les persones concurrents lliuraran la carta signada amb un pseudònim a través d’un correu electrònic a les responsables del centre educatiu com arxiu adjunt. En el cos del correu fara constar la següent informació:


A qui?

equitat@vilanova.cat


Assumpte: Carta a un maltractador + nom del centre educatiu


Al cos del correu, el llistat de les persones autores (pseudònim, nom i cognoms, edat i curs)


Finalment, les persones responsables de cada centre educatiu enviaran un únic correu electrònic a info@frontissa en el que s’adjuntin de manera individual totes les cartes presentades en aquest centre, mantenint sempre l’anonimat de la seva autoria.


Després de la deliberació del jurat, s’informarà als centres participants de les obres seleccionades per facilitar el nom real de les persones guanyadores.


Dates de lliurament:

El termini de presentació de la carta finalitzarà el dilluns 15 de novembre a les 12.00 hores.


Premis atorgats:

El concurs concedeix un primer premi de 200 euros a l’obra guanyadora i un premi de 100 euros a la menció especial. En la valoració de les cartes presentades es tindrà en compte l'adequació del text a la temàtica del premi, la vessant literària i la vessant social. La selecció es farà per un jurat composat per tres membres que designarà l'organització.


Lliurament del premi:

Els premis es lliuraran el divendres 19 de novembre del 2021 a les 18 hores, a la Sala Noble de la Casa Olivella (plaça de la Vila 12, primer pis).


Co-organitzen:

Associació de Dones feministes La Frontissa i la Regidoria de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.


Observacions:

L’organització es reserva el dret de l’ús, anònim i en interès social, d’alguns dels materials que es presenten a concurs, cosa que implicarà la renúncia dels drets per part de les persones que concursen i de les que representen.

Carta a un maltractador - XX Edició 2020

Malgrat no vam tenir premiació presencial, va ser publicat per diversos mitjans i la seva lectura va fer part important de l'acte unitari que realitzem a la Plaça de la Vila cada any.


L’alumnat de secundària i batxillerat de Vilanova i la Geltrú sembla que no és imparcial davant les violències masclistes: van enviar 108 cartes de quatre centres educatius en la seva 23a edició.


El jovent participant, d'entre 14 i 18 anys, havia de redactar una carta adreçada a un maltractador amb la voluntat d'identificar i abordar les violències contra les dones.

Enguany les participants premiades han estat:


1r premi: Sabrina Cobos Ruiz, de 4t D'ESO de l'Institut Dolors Mallafrè i Ros

2n Premi: Emma Padilla Gómez, de 4t d'ESO del Col·legi Santa Teresa de Jesús

El concurs ha concedit un primer premi de 200 € i un segon, de 100 € a les obres guanyadores. I malgrat la crisi sociosanitària de la COVID 19, que ha impedit celebrar presencialment un acte oficial de lliurament, les autores han fet una lectura de les cartes que ara us compartim.