Carta a un maltractador

Nova edició.

"Carta a un Maltractador"

2023

XXII edició del concurs

"Carta a un Maltractador"

L’Associació de dones feministes La Frontissa, amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, convoquem aquest concurs vinculat a la commemoració del Dia Internacional contra la violència vers les dones, el 25 de novembre, amb l’objectiu de promoure la sensibilització del jovent davant les Violències Masclistes.

El certamen guardona la millor carta original i inèdita -no premiada en altres concursos- dirigida a un maltractador que presenti com a temàtica central la Violència Masclista.BASES GENERALS

A qui està adreçat?

Amb l’objectiu de promoure la sensibilització del jovent vers les Violències Masclistes al premi pot optar tot l’alumnat d'entre 14 i 18 anys dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú,

que podrà participar redactant una carta amb un missatge dirigit a un home que exerceix o ha exercit violència masclista contra una dona i/o els seus fills/es.


Incripció:

Gratuïta

Requisits de participació:

Cada centre educatiu nomenarà una persona docent responsable d’impulsar, assessorar i recollir els treballs presentats. La inscripció dels centres i la designació de la persona responsable de cada un d’ells serà l'encarregada de centralitzar i enviar les cartes en un únic correu a convivenciaiequitat@vilanova.cat fins el 15 de novembre de 2023 a les 12 h, on s'adjuntaran les cartes en arxius Word i hi constaran les següents dades:


Sobre la carta:

L’extensió no excedirà de dues pàgines escrites en Word lletra mida 12, tipusTimes New Roman, Arial o similar, amb interlínies tipus senzill. Cada autor/a podrà presentar únicament a concurs un treball. La carta anirà signada amb pseudònim + edat + curs + nom del centre i es farà arribar únicament enformat digital Word (no en paper) al correu electrònic de la Regidoria de Convivència i Equitat per part de cada centre.


Sobre la presentació de les obres:

Les persones concursants només poden presentar un únic treball per convocatòria, fet que no exclou la seva participació en altres edicions del mateix concurs. 


Les persones concurrents lliuraran la carta signada amb un pseudònim a través d’un correu electrònic a les responsables del centre educatiu com arxiu adjunt. En el cos del correu fara constar la següent informació:


A qui?

convivenciaiequitat@vilanova.cat


Assumpte: Carta a un maltractador + nom del centre educatiu


Al cos del correu, el llistat de les persones autores (pseudònim, nom i cognoms, edat i curs)


La persona referent de cada centre, a més, es coordinarà amb l’organitzacióper establir una visita amb l’alumnat a l’exposició “Això sí té nom. Un recorregut per les violències masclistes”, comissariada per La Frontissa per sensibilitzarals i les participants prèviament al lliurament de cartes. La visita es concertarà entre el 15 de setembre i el 12 de novembre. Més informació sobre l’exposició, clica aqui.


Després de la deliberació del jurat, s’informarà als centres participants de les obres seleccionades per facilitar el nom real de les persones guanyadores.


Dates de lliurament:

El termini de presentació de la carta finalitzarà el 16 de novembre a les 12 h.


Premis atorgats:

El concurs concedeix un primer premi de 200 euros a l’obra guanyadora i 100 euros al segon premi. En la valoració de les cartes presentades es tindrà en compte l'adequació del text a la temàtica del premi, la vessant literària i la vessant social. La selecció es farà per un jurat composat per tres membres que designarà l'organització.


Alumnes de 6 centres de secundària i batxillerat de Vilanova i la Geltrú van participar a l'edició 2022 del certamen. Si vols escoltar algunes de les cartes premiades, clica aqui


Lliurament del premi:

Els premis es lliuraran el 24 de novembre del 2023 a les 18 hores.


L'activitat, inclosa en el Programa d'Animació Educativa (PAE) 2022-2023, està emmarcada en la commemoració del Dia internacional contra la violència vers les dones, el 25 de novembre. Segons la Declaració per a l'eliminació de la violència contra les dones de les Nacions Unides de 1993, la violència masclista és “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada”.


La persona referent de cada centre, a més, es coordinarà amb l’organització per establir una visita amb l’alumnat a l’exposició “Això sí té nom. Un recorregutper les violències masclistes”, comissariada per La Frontissa per sensibilitzarals i les participants prèviament al lliurament de cartes. La visita es concertaràentre el 23 d’octubre i el 13 de novembre. Més informació.


Gestió de les inscripcions

Un cop els centres hagin efectuat la inscripció a aquesta activitat a través de la Intranet del PAE de l’IMET, l’organització es posarà en contacte amb els centres per establir una comunicació fluïda i les visites a l’exposició de sensibilització de La Frontissa.


Co-organitzen:

Associació de Dones feministes La Frontissa i la Regidoria de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.


Observacions:

L’organització es reserva el dret de l’ús, anònim i en interèssocial, d’alguns dels materials que es presenten a concurs, fet que implicarà la renúncia dels drets per part de les persones que concursen i de les que les representen.

Contacte de coordinació: varrufat@vilanova.cat / 93 814 00 00 (ext. 3376)

Carta a un maltractador - XX Edició 2020

Malgrat no vam tenir premiació presencial, va ser publicat per diversos mitjans i la seva lectura va fer part important de l'acte unitari que realitzem a la Plaça de la Vila cada any.


L’alumnat de secundària i batxillerat de Vilanova i la Geltrú sembla que no és imparcial davant les violències masclistes: van enviar 108 cartes de quatre centres educatius en la seva 23a edició.


El jovent participant, d'entre 14 i 18 anys, havia de redactar una carta adreçada a un maltractador amb la voluntat d'identificar i abordar les violències contra les dones.

Les participants premiades d'aquesta edició han estat:


1r premi: Sabrina Cobos Ruiz, de 4t D'ESO de l'Institut Dolors Mallafrè i Ros

2n Premi: Emma Padilla Gómez, de 4t d'ESO del Col·legi Santa Teresa de Jesús

El concurs ha concedit un primer premi de 200 € i un segon, de 100 € a les obres guanyadores. I malgrat la crisi sociosanitària de la COVID 19, que ha impedit celebrar presencialment un acte oficial de lliurament, les autores han fet una lectura de les cartes que ara us compartim.